Urządzenie rehabilitacyjne „Spider”


udzadenie sportowo-rehabilitacyjne (pajak)Urządzenie rehabilitacyjne „Spider” powstało jako odpowiedź w poszukiwaniu brakujących wciąż wielofunkcyjnych pomocy w rehabilitacji.

Jest ono wykorzystywane w procesie usprawniania różnorakich schorzeń narządu ruchu oraz deficytów narządu ruchu wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego.
Rehabilitacja w urządzeniu zwanym „Spider” jest z założenia rehabilitacją neurorozwojową, co oznacza, że terapia jest prowadzona w oparciu o szczegółową obserwację pacjenta, dokładne rozpoznanie jego deficytów i dostosowanie programu terapii do etapu neurorozwojowego, na którym aktualnie znajduje się pacjent.

Urządzenie tworzy zestaw cięgien elastycznych o różnej sile „sprężystości”, łączących punkty w przestrzeni z obejmami umieszczonymi w odpowiednich miejscach na ciele pacjenta. Urządzenie to daje dziecku poczucie niezależności i bezpieczeństwa oraz motywuje do wykonywania ćwiczeń nawet najbardziej niechętnych, znużonych terapią pacjentów.