Rehabilitacja pediatryczna


METODA NDT – BOBATHrechabilitacja_pediatryczna_a

Terapia wskazana dla pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi uszkodzeniami mózgu przed zakończeniem jego rozwoju.

Celem terapii jest wykorzystanie możliwości czynnościowych dziecka lub ich zwiększanie, a także poprawa samodzielności oraz wykonywanie czynności mających związek z funkcjonowaniem na co dzień.

Koncepcja Bobath jest ukierunkowana na uzyskanie przez dziecko prawidłowej postawy i opanowanie fizjologicznych ruchów. W trakcie terapii do mózgu poprzez czynnościową pętlę sensomotoryczną dostarczone są alternatywne bodźce i doznania, które zwiększają repertuar realizacji zadań motorycznych, a tym samym przyczyniają się do większej samodzielności pacjentów.

METODA VOJTY

Terapia wskazana dla niemowląt z grupy ryzyka zagrożone zaburzeniami rozwoju motorycznego oraz dzieci z zaburzeniami ruchowymi spowodowanymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia polega na stymulacji określonych stref. W tym celu dawkowane są bodźce uciskowe na okostną oraz mięśnie na różne punkty ciała w określonym kierunku.

U pacjentów z dużym napięciem spastycznym w obrębie głowy, tułowia lub dużych stawów (biodrowych, barkowych) wykonuje się ruchy z oporem co prowadzi do pojawienia się „gry mięśniowej”. Nie ogranicza się ona jedynie do ćwiczonych części ciała, ale rozprzestrzenia się na całe ciało. Te reakcje motoryczne można ciągle wyzwalać. Towarzysząca im aktywność mięśniowa zawiera komponenty występujące we wszystkich sposobach poruszania się dziecka.

Dzięki terapii poprawia się swoboda ruchów, a przez to i jakość życia pacjenta, niemożliwa do uzyskania bez wcześniejszej normalizacji czynności motorycznych.