Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna


REHABILITACJA NEUROLOGICZNA R_neuroligiczna_01

Wskazania:

  • udar mózgu,
  • wylewy,
  • stany po przerwaniu rdzenia kręgowego doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • stwardnienie rozsiane.

Celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności po różnego rodzaju urazach, np. udarach mózgu lub wypadkach komunikacyjnych, w których doszło do uszkodzenia tkanki nerwowej.

REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Wskazania:

  • stany po złamaniach, zwichnięciach,
  • stany po wstawieniu endoprotezy,
  • terapia bólów kręgosłupa.

Rehabilitacja ortopedyczna ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej pacjenta. Ważne jest by jak najszybciej zdiagnozować i rozpocząć terapię rehabilitacyjną dostosowaną do konkretnej dysfunkcji, z którą zgłasza się pacjent.