Przeciwskazania


komora_hiperBezwzględne przeciwwskazania:

 • nieleczona odma opłucne
 • stosowanie leków:
  doksorubicyna (adriamycyna) i cisplatyna – leki używane w chemioterapii,
  disulfiram (antabuse) – używany w leczeniu alkoholizmu,
  octan mafenide (sulfamylon) – lek tłumiący infekcje bakteryjne w ranach powstałych w wyniku poparzeń.

 

Względne przeciwwskazania:

 • zablkowana trąbka Eustachiusza
 • bóle zatok, zapalenia górnych drój oddechowych i chroniczne zapalenie zatok
 • barotrauma ucha środkowego
 • zmiany w widzeniu – postępująca krótkowzroczność i katarakta
 • przebyte zapalenie nerwu wzrokowego
 • niski próg drgawkowy
 • problemy związane z insuliną
 • rozedma z retencją CO2
 • wysoka ciepłota ciała
 • problemy dentystyczne – aerodontalgia
 • przebyta chirurgia otosklerozy
 • sferocytoza wrodzona
 • przebyta chirugia klatki piersiowej
 • przebyta spontaniczna odma opłucnowa
 • rak
 • ostra klaustrofobia
 • ciąża
 • przetrwały otwór owalny
 • infekcja wirusowa
 • nurkowanie lub latanie
 • barotrauma płuc
 • implanty
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • dusznica bolesna(ból serca)
 • astma lub świszczący oddech
 • krwawienie lub inne zaburzenia krwi
 • podwyższone ciśnienie
 • choroba dekompresyjna
 • epilepsja, drgawki, konwulsje
 • zabiegi na klatce piersiowej
 • wszystkie choroby płuc
 • katar sienny(częsty lub poważny)
 • nadużywanie alkoholu i narkotyków
 • soczewki kontaktowe