Nagła głuchota


OBJAWY NAGŁEJ GŁUCHOTY:gluchota
– uczucie zatkania uszu
– szum w uszach
– pogorszenie słuchu

PRZYCZYNY NAGŁEJ GŁUCHOTY:
-urazy
-zakażenia
-uszkodzenia o podłożu wirusowym
-zaburzenia na tle naczyniowym lub autoimmunologicznym

 

Jednym z najczęstszych wskazań do leczenia za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej jest właśnie nagła głuchota.

 

Tlen podany pod ciśnieniem, podczas zabiegu HBOT, powoduje zwiększenie ciśnienia parcjalnego tlenu w uchu wewnętrznym, to z kolei ułatwia zaopatrywanie w tlen komórek czuciowych ucha wewnętrznego. Prowadzi to do poprawy właściwości reologicznych i mikrokrążenia, a w efekcie do optymalnej regeneracji struktur ucha wewnętrznego.

 

Do Leczenia tlenoterapią hiperbaryczną kwalifikują się następujące choroby narządu słuchu:
• szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere’a,
• utrata słuchu związana z chorobą Meniere’a, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, urazem czaszki, infekcją,
• głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Meniere’a, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym,
• zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere’a, nagłą utratą słuchu.

 

 

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NAGŁEJ GŁUCHOTY IDIOPATYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM TERAPII TLENEM HIPERBARYCZNYM

HBO jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach, w których do ślimaka włożono elektrody pomiarowe, wykazały, że przebywanie w atmosferze czystego tlenu zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu w ślimaku o 204%. Przy podniesieniu ciśnienia do 1,6 bara, ciśnienie parcjalne tlenu wzrasta o 563% w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Obserwowano, że podwyższone ciśnienie parcjalne O2 utrzymuje się także po zakończeniu terapii w komorze hiperbarycznej i 1 h po jej zakończeniu jest o ok. 60% wyższe od normalnego.

 

 

Według opinii specjalistów wczesne rozpoczęcie leczenia tlenem hiperbarycznym istotnie poprawia rokowanie pacjenta. Wielokrotnie powoduje nawet całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu. Najczęściej już seria 10 zabiegów może być wystarczająca. Czasami jednak trzeba wykonać nawet trzy takie serie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
http://www.imperiall.pl/wskazania/leczenie-naglej-gluchoty/