Metoda Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)


tomatisJest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem.

Celem terapii jest poprawa zaburzeń głosu i uwagi słuchowej, poprawa koncentracji, uwagi i pamięci, zwiększenie możliwości umysłowych, minimalizacja zaburzeń zachowania, zwiększenie możliwości psycho – fizycznych.